Knihy CZ - prodej knih, levné knihy, knihkupectví - knihy pro každého    
Zákazník:  Nepřihlášen
Login:
Heslo:
NOVÝ ZÁKAZNÍK - registrace
ÚVOD    DOPRAVA A PLATBA    REKLAMAČNÍ ŘÁD    OBCH. PODMÍNKY    KONTAKT  
   VYHLEDAT:        PŘIPRAVUJEME    DOTISKY    VE SLEVĚ    KATALOGOVÝ VÝPIS OBLÍBENÉ VÁŠ NÁKUP:  0,00 CZK
Pravidla zasílání newsletterů


Jiná Gabriela Koukalová - Moravec Martin, Koukalová Gabriela


Nový B2B eshop
Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás informovali o spuštění našeho nového B2B eshopu společnos...  Více informací ZDE >>
(19.3.2018, )

Uživatelský návod
Struční uživatelský návod pro velkoobchodní odběratele  Více informací ZDE >>
(18.3.2018, )
Platební kanály:

BANKOVNÍ PŘEVOD
OSOBNÍ ODBĚR
DOBÍRKA

KnihyCZ:  Informace  >  Reklamační řád
Důležité dokumenty ke stažení:

Reklamační řád


Reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodaného zboží a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP"), kterými se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v elektronickém knihkupectví fy Pavel Dobrovský BETA s.r.o. provozovaném na webových stránkách www.dobrovsky.cz/shop/. Význam pojmů užitých v Reklamačním řádu je shodný s jejich významem ve VOP.

1. Záruční doba

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady Zboží, které se vyskytnou v záruční době a nemají charakter uvedený v odst. 2., bodu 2.4. tohoto článku. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí Zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít vyměněné nebo opravené Zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného nebo opraveného Zboží.

1.2. Výměnu nebo odstranění vad Zboží v záruční době zajistí na prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu Zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.

2. Oznámení vady a vyřízení reklamace

2.1. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to pouze písemným oznámením doručeným do místa podnikání prodávajícího uvedeného v čl. I., odst. 1. VOP spolu s řádně vyplněným Reklamačním protokolem tvořícím Přílohu č. 1 Reklamačního řádu, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady Zboží. Spolu s oznámení o reklamaci a Reklamačním protokolem je kupující povinen předložit doklad o zaplacení a dodání Zboží, jehož vady jsou reklamovány.

2.2. Týká-li se reklamace více kusů Zboží, je kupující povinen vyplnit pro každý reklamovaný kus samostatný Reklamační protokol. Reklamuje-li kupující jednotlivé kusy Zboží, které mu byly prodávajícím předány ve více dodávkách, je kupující povinen předložit doklady o zaplacení a dodání Zboží vztahující se ke každé dodávce.

2.3. Kupující je povinen Zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.

2.4. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

2.5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Pokud se prodávající rozhodne vyřídit reklamaci Zboží uplatněnou kupujícím vrácením Zboží prodávajícímu a kupní ceny kupujícímu, je kupující povinen vrátit Zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného Zboží vrátit kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou Zboží. Pokud ve výše uvedených případech kupující nevrátí reklamované Zboží prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí reklamace kupujícím.

2.6. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.7. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající kupujícímu rovněž potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení případně provedené opravy a doby jejího trvání, nebo mu písemně zdůvodní zamítnutí reklamace.

2.8. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adresách info@dobrovsky.cz, v případě prodávajícího a adresy uvedené v čl. IV., odst. 1., bodu 1.3. VOP, v případě kupujícího, popř. písemně, kde adresami pro doručování jsou v případě prodávajícího adresa uvedená v čl. I. odst. 1 VOP a v případě kupujícího na adresa jím označená jako "Adresa pro dodání" ve formuláři "OBJEDNÁVKA", krok 2/3 "OBJEDNÁVKA - DODACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESY".

3. Účinnost Reklamačního řádu

Jako nedílná součást VOP je Reklamační řád platný a účinný spolu s nimi ode dne 1.1.2014.


Nejprodávanější v e-shopu
Lars Kepler
Lovec králíků

295 Kč
Dop.cena: 369 Kč
King Stephen
Bazar zlých snů

319 Kč
Dop.cena: 399 Kč
Hartl Patrik
Malý pražský erotikon

263 Kč
Dop.cena: 329 Kč
Hartl Patrik
Okamžiky štěstí

285 Kč
Dop.cena: 356 Kč
King Stephen
Konec hlídky

287 Kč
Dop.cena: 359 Kč
Vondruška Vlastimil
Dobronínské morytáty

223 Kč
Dop.cena: 279 Kč
Machek Bohuslav;Dole...
Dravec Mattoni aneb Živá voda

207 Kč
Dop.cena: 259 Kč

Vondruška Vlastimil
Dračí náhrdelník

255 Kč
Dop.cena: 319 Kč
Deepak Chopra; Rudol...
Super mozek

239 Kč
Dop.cena: 299 Kč
Hartl Patrik
Malý pražský erotikon

263 Kč
Dop.cena: 329 Kč
Vondruška Vlastimil
Letopisy královské komory I.

263 Kč
Dop.cena: 329 KčPlatební metodu PAYU na KnihyCZ.cz bych:
 
1) uvítal a používal
52%
2) nepoužíval
24%
3) tuto platební metodu neznám
25%

celkem 14620 hlasů

Ediční plán BETA - DOBROVSKÝ Ediční plán BARONET


 SŠKNP
www.ssknp.cz
Střední škola
pro knihkupce
a nakladatelské pracovníky


 
Zpět ...
KnihyCZ:  Informace  >  Reklamační řád
 
  Content & Copyright © 2004 - 2018 by Pavel Dobrovský BETA s.r.o.  •  Created & powered by iNET Solutions s.r.o.  •  Developed via iNET FastShop™ v2.0